Leven met wijsheid: Een biografie van Thomas Merton

Leven met wijsheid: Een biografie van Thomas Merton

Jim Forest Willy Eurlings
4/5 (1 ratings)
De Amerikaanse trappist Thomas Merton werd bekend door zijn autobiografie 'The Seven Storey Mountain' , waarin hij zijn zoek- en zwerftocht beschreef die tot zijn bekering leidde. Als monnik verdiepte hij zich in de christelijke spirituele traditie en liet zich ook inspireren door de wijsheid van andere tradities.
Zijn kritiek op de consumptiemaatschappij, zijn steun aan de vredesbeweging en zijn verzet tegen de Vietnamoorlog, werden hem niet door iedereen in dank afgenomen. Hij onderhield een uitgebreide correspondentie met vele geestelijke leiders van andere religies, waaronder D.T. Suzuki, Thich Nhat Hanh en de Dalai Lama, waardoor hij een pionier is geworden op het gebied van de interreligieuze dialoog.

'Leven met wijsheid' is een uitgebreide beschrijving van het boeiende leven en werk van Thomas Merton van de hand van Jim Forest, die Merton persoonlijk goed gekend heeft. De vele foto's maken deze biografie tot een levendig portret.
Language
Dutch
Pages
304
Format
Paperback
Publisher
Damon
Release
June 26, 2022
ISBN 13
9789463401241

Leven met wijsheid: Een biografie van Thomas Merton

Jim Forest Willy Eurlings
4/5 (1 ratings)
De Amerikaanse trappist Thomas Merton werd bekend door zijn autobiografie 'The Seven Storey Mountain' , waarin hij zijn zoek- en zwerftocht beschreef die tot zijn bekering leidde. Als monnik verdiepte hij zich in de christelijke spirituele traditie en liet zich ook inspireren door de wijsheid van andere tradities.
Zijn kritiek op de consumptiemaatschappij, zijn steun aan de vredesbeweging en zijn verzet tegen de Vietnamoorlog, werden hem niet door iedereen in dank afgenomen. Hij onderhield een uitgebreide correspondentie met vele geestelijke leiders van andere religies, waaronder D.T. Suzuki, Thich Nhat Hanh en de Dalai Lama, waardoor hij een pionier is geworden op het gebied van de interreligieuze dialoog.

'Leven met wijsheid' is een uitgebreide beschrijving van het boeiende leven en werk van Thomas Merton van de hand van Jim Forest, die Merton persoonlijk goed gekend heeft. De vele foto's maken deze biografie tot een levendig portret.
Language
Dutch
Pages
304
Format
Paperback
Publisher
Damon
Release
June 26, 2022
ISBN 13
9789463401241

More books from Jim Forest